January 31

Fr. Mathew Pathrapankal

January 30

Fr. Mathew Kalarickal

January 25

Fr. Peter Palakunnel

January 24

Fr. Antony Vadakara Fr. Biju Thomas Mangalathil

January 22

Fr. Mathew Vadakkan

January 18

Fr. Jacob Keekkarikatt

January 15

Fr. Thomas Koottiyaniyil Fr. Viji Pallickamadathil

January 12

Bro. Sanish Chuzhanayil

January 09

Fr. Jojo Panthamackal

January 08

Fr. Jose Kadookunnel Fr. Sujith Varickamackal Fr. Anoop Mavara